HISTORIA BUDOWY KOŚCIOŁA


1 stycznia 1986 - utworzenie Parafii św. Maksymiliana Kolbego z części Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i mianowanie proboszczem Księdza Mieczysława Więckowskiego

1986 - odprawianie Mszy Świętych pod zabytkową figurą Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

16 listopada 1986 - odprawienie pierwszego nabożeństwa w wybudowanej kaplicy przykrytej prowizorycznym dachem

19 listopada 1989 - poświęcenie kaplicy

1994 - rozpoczęcie prac budowlanych kościoła – wykonanie wykopów pod fundamenty

1997 - wzniesienie murów kościoła

1998 – zbudowanie chóru

2000 - wmurowanie w ścianę kościoła aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego z celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

2001 - zakończenie prac przy konstrukcji stalowej dachu, ustawienie konstrukcji wieży i położenie dachówek na kościele

2002 - wylanie betonowej posadzki

2003 - początek wykonywania okien kościoła

Kolejne lata - założenie instalacji elektrycznej w kościele, zakupienie i zainstalowanie elektronicznych dzwonów firmy "Tugal”, wykonanie nagłośnienia w kościele

3 października 2008 roku - śmierć proboszcza parafii ks. Kanonika Mieczysława Więckowskiego i mianowanie proboszczem ks. Krzysztofa Stoltmanna

2009 - wytynkowanie wnętrza kościoła, utworzenie z części kaplicy zakrystii, wymiana okien z drewnianych na plastikowe w pomieszczeniach nad kaplicą

2010 - wymiana uszczelek w oknach kościoła, wymiana membrany i położenie na nowo dachówek na kościele

2011 - oszklenie wieży kościoła, wykonanie elewacji zewnętrznej wieży, wykonanie i zamontowanie na wieży czterech krzyży z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem do kościoła, montaż ogrodzenia wokół terenu koscioła,wykonanie elewacji zewnętrznej kaplicy od strony zachodniej, wykonanie elewacji zewnętrznej plebanii

2012 - wykonanie stropu w kościele, wykonanie elewacji zewnętrznej kaplicy od strony wschodniej

2013 - posadzenie krzewów i drzew wokół kościoła i plebanii

2014 - wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła, pomalowanie na nowo dachu kaplicy i plebanii

2015 - wykonanie i zamontowanie w kościele rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego

2016 - położenie marmurowej posadzki w prezbiterium, wykonanie posadzki na chórze i schodach prowadzących na chór

2017 - wykonanie z marmuru ołtarza, ambony, chrzcielnicy i tabernakulum, zakupienie do kościoła organów cyfrowych firmy Viscount, wykonanie ścieżki procesyjnej wokół kościoła